Verhaal van de maand: uniek persbericht of iets anders van een auteur!

 

Bestel nu ow origineel gesigneerde boek "met opdracht" op:  www.bepvoskuijl.nl

 

Bep Voskuijl, het zwijgen voorbij.

Een biografie van de jongste helpster van het Achterhuis”.

 

De families, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het wereldberoemde Achterhuis ondergedoken zaten, werden van buitenaf ondersteund door een aantal helpers. Eén van die helpers was Bep Voskuijl, een jonge kantoorbediende. Hoewel Anne Frank in haar Dagboek aangeeft zeer op Bep (Elli Vossen in het Dagboek) gesteld te zijn, is haar rol in de geschiedenis onderbelicht gebleven – tot nu.

De jonge Belg Jeroen De Bruyn raakte gefascineerd door deze veelal stille, zwijgende helpster. Samen met Joop van Wijk, de zoon van Bep Voskuijl, heeft hij dit boek geschreven. Het toont aan de hand van nieuwe getuigen en bronnenonderzoek onder andere hoe een 23-jarige vrouw - de evenknie van de bekendste helpster Miep Gies- en haar vader Johan Voskuijl, de maker van de boekenkast, betrokken raakten bij de beroemdste onderduik ter wereld en hoe de krankzinnige oorlog haar leven nog decennialang beïnvloedde.

Omdat het boek een wezenlijke aanvulling blijkt te zijn op het alom bekende “Anne Frank verhaal”, ging de publicatie in april/mei 2015 gepaard met veel media-aandacht: o.a. “Met het oog op morgen”, “De Wereld Draait Door”, “VPRO Boeken met Wim Brands”, “De Gazet van Antwerpen” en “Joods Actueel”…De boekresearch heeft 5½ jaar in beslag genomen en de auteurs waren tot aan de publicatie kind aan huis bij de Anne Frank Stichtingin Amsterdam.

Maar waarom werd dit goed lopende “historische document” dan toch na slechts 9 maanden door de uitgever uit de markt gehaald?... Zou Bep het zwijgen weer opgelegd worden? …

 

U kunt het boek bestellen via: http://www.bepvoskuijl.nl/ *Jeroen De Bruyn (1993) schreef voor Knacken de Gazet van Antwerpen en werkt bij die laatste krant als eindredacteur.  *Joop van Wijk (1949) was als marketing/communicatiemanager vele jaren verbonden aan NRC Handelsblad en AlgemeenDagblad.

 

Een aanvulling op het Dagboek van Anne Frank:

*Met nieuwe anekdotes van het leven in en om het Achterhuis, bekeken door de bril van de jongste helpster.

*Twee nieuwe, authentieke getuigen.

*Onbekende gegevens over de dag van de arrestatie (4 augustus 1944).

*De Dagboeken van Anne Frank zijn, in tegenstelling tot wat wordt beweerd, niet op de dag van de arrestatie gevonden.

* Een nieuwe verdachte van het verraad kan worden toegevoegd.

 

Enkele (delen uit) recensies:

 

© 2015 Frank Libeer

Recensent bij ECI

 

Meeslepende biografie van de jongste helpster van het Achterhuis:

Toen ik onlangs de auteurs bij De Wereld Draait Door zag wist ik meteen, dat ik dit boek wilde lezen. Een goede keus, want zelden heeft een biografie zo’n diepe indruk op me gemaakt als “Bep Voskuijl, het zwijgen voorbij”. De jonge Vlaamse journalist Jeroen De Bruyn is al sinds zijn vroege jeugd gefascineerd door Anne Frank en het Achterhuis aan de Prinsengracht in Amsterdam, waar Anne met haar familie tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zat. Daar werden zij ondersteund door een aantal helpers. Eén van hen was de jonge kantoorbediende Bep Voskuijl. De Bruyn dook in de levensgeschiedenis van deze veelal stille, zwijgende helpster en samen met haar jongste zoon - Joop van Wijk - schreef hij dit belangwekkende boek. Aan de hand van bronnenonderzoek en nieuwe getuigen (onder andere Diny Voskuijl en Bertus Hulsman, Beps verloofde in de oorlog) komen de auteurs met nog niet bekende informatie. “Het zwijgen voorbij” is een belangrijke biografie die nieuw licht werpt op de dagelijkse gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld in het wereldberoemde Achterhuis. Ik heb deze biografie in één keer ademloos uitgelezen en raad iedere geschiedenisliefhebber aan ditzelfde te doen.

 

 

© 2017 Simon Hammelburg,

Auteur en journalist

 

 

… Hoe beklemmend die onderduik was, is voortreffelijk beschreven in “Bep Voskuijl, het zwijgen voorbij”:

Binnen de maand april 2015 was het boek al aan een tweede druk toe. Over publiciteit viel niet te klagen. Het is dan ook een boeiend boek, omdat het achterhuis en wat daar plaatsvond, postuum wordt bekeken door ogen van volwassenen. Annes kindervisie kende andere accenten.

 

Direct na het verschijnen van “Het zwijgen voorbij” bande de Anne Frank Stichting het boek uit de museumwinkel van het Anne Frankhuis omdat er ‘te veel veronderstellingen over het verraad’ in zouden voorkomen. Zonder “hoor-wederhoor” namen de meeste Dagbladen dit oordeel over. Echter, gedurende de research en het schrijven ontvingen de auteurs jarenlang steun van diezelfde Stichting. Dat is vreemd.

Of dit aanleiding was voor Uitgeverij Prometheus * Bert Bakker om na 9 maanden een goed lopend, prima boek uit de roulatie te nemen, waardoor de auteurs (en het grote publiek) 6 jaar hard werk in rook zagen opgaan is niet bekend.

Joop van Wijk liet het er niet bij zitten. Anne Frank kwam – zoals velen – niet meer terug, zijn wereldberoemde moeder – voor wie de oorlog niet in 1945 eindigde – komt ook niet meer terug. Zijn weg-gecensureerde boek “Bep Voskuijl, het zwijgen voorbij” waarschijnlijk wel. Dat is maar goed ook, want de tijd waarop het zwijgen kon worden opgelegd is sinds de bevrijding verledentijd …

 

© 2017 Diane Broeckhoven

Auteur en journalist

 

Ruim 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog zijn we -terecht- nog niet uitgepraat over Anne Frank en over wat ze symbolisch heeft betekend, zowel voor de gruwel als voor de kracht waartoe mensen in staat zijn.

De acht Joodse onderduikers in het Achterhuis aan de Prinsengracht in Amsterdam hadden al die oorlogsjaren niet kunnen overleven zonder de belangeloze inzet van een aantal mensen die er hun eigen leven voor op het spel zetten. In ‘Het zwijgen voorbij’ wordt de stilte rond de jongste en meest bescheiden van deze helpers, Bep Voskuijl, doorbroken. Ze werkte als jongste bediende in het bedrijf van Otto Frank en was de minst opgemerkte, maar zeker niet de minst belangrijke van het helpersteam. Anne Frank noemde haar ‘Elli Vossen’ in haar dagboek en beschreef haar als vrolijk en goedgehumeurd, gewillig en goedig.

In 2015 verscheen de opmerkelijke en goed gedocumenteerde biografie ‘Bep Voskuijl, het zwijgen voorbij’, die een nieuw licht werpt op het trieste verhaal van de Joodse onderduikers. De auteurs – Joop van Wijk (1949), Beps’ jongste zoon, en de Vlaamse journalist Jeroen De Bruyn (1993) -ontrafelden samen haar geschiedenis tijdens en na de oorlog. De één deed dat uit liefde en mededogen voor zijn in 1983 overleden moeder, de ander vanuit een fascinatie die hij al vanaf zijn kinderjaren had voor deze bijzondere vrouw die altijd in de schaduw van de anderen heeft gestaan. De twee hebben samen jarenlang aan dit levensverhaal gewerkt en niets aan het toeval overgelaten. Dat resulteerde in een doorwrocht en hartverwarmend boek, dat zowel op menselijk als op geschiedkundig vlak niemand onberoerd zal laten. Bep Voskuijl heeft het verdriet om haar uiteindelijk ‘mislukte opdracht’ nooit kunnen verwerken en dat heeft haar voor de rest van haar leven getekend. Joop van Wijk en Jeroen De Bruyn hebben met deze biografie terecht een postuum monument opgericht voor een fijnbesnaarde, rechtvaardige vrouw die in alle nederigheid een bijdrage wilde leveren aan een betere wereld.

 

©2017Herman Vuijsje,

Auteur en columnist NRC-H

 

 … in het achterhuis speelde Bep een hoofdrol.

‘Bep harmonieerde op een bijzondere wijze met Anne,’ zei Otto Frank, Annes vader. Hoe ze daarbij haar angst wist te overwinnen, heeft ze toegelicht in een van de zeldzame interviews die ze later heeft gegeven: ‘Het feit dat we bezig waren het juiste te doen, gaf ons een beschermd gevoel.’ Die hele confrontatie op leven en dood met het onvoorstelbare kwaad prachtig en simpel samengevat in één nuchtere zin.

De schrijvers zijn erin geslaagd recht te doen aan die levenshouding van eerlijkheid zonder opsmuk. Het boek is mooi en rustig van stijl geschreven. Nergens komt sentimentaliteit of effectbejag om de hoek kijken. Zowel de zoon als zijn co-auteur blijven op gepaste afstand, en dat ‘gepast’ bedoel ik positief…

 

© 2017 Ingeborg Klasens

 

… Het originele dagboek van Anne Frank heeft bij mij altijd veel vragen opgeroepen.

Op vragen als: "wie?" "waar?" en "waarom?" krijg ik veelal antwoord in "Bep Voskuijl, het zwijgen voorbij. Een biografie over de jongste helpster van het Achterhuis”

Ik vind het enorm moedig om deze biografie met compromitterende onderwerpen over je eigen familie uit te brengen. Maar het werpt een nieuw licht op de geschiedenis en de gebeurtenissen in en om het Achterhuis. Dat is waardevol. Het is dan ook mijns inziens onlosmakelijk verbonden aan “het Dagboek van Anne Frank”.Het lijkt zelfs een extra supplement: “Het ontbrekende stukje van …”…

 

 © 2017 Linda van der kwast

 

… Ik heb Bep Voskuijl niet gekend, dus kan ik niet echt oordelen hoe het voor haar moet zijn geweest.

Maar meerdere keren bij het lezen van haar biografie “Bep Voskuijl, het zwijgen voorbij”dacht ik, ‘je hebt je al zo ingezet, wat gun ik je rust, afstand en tijd om het verdriet om het verlies van je vrienden te kunnen verwerken’. Haar loyaliteit en onvoorwaardelijke inzet bleef en ik heb het gevoel dat ze die rust nooit echt heeft mogen hebben.

Als ik haar verhaal lees en plaats in de periode waarin wij nu leven (waar Europa en de Verenigde Staten zich in bevinden), blijf ik denken aan die onvoorwaardelijke inzet en loyaliteit voor je medemens en om “het juiste doen”.

Ik hoop dat haar verhaal vele anderen mag inspireren.

 

© 2017 Ria Maes,

Auteur

 

… Een jong meisje als Bep, dat zou moeten genieten van het leven en dromen van de toekomst, zette zich dag na dag in om haar Joodse vrienden in leven te houden. 

Geen wonder dat het dramatische einde van zoveel jaren inzet haar tekenden voor het leven en daarmee ook een grote impact had op haar kinderen. Zo’n grote impact dat zoon Joop de drang voelde met Jeroen mee te gaan schrijven om haar verhaal in een boek te gieten. Beide auteurs zochten niet naar verdachten van het verraad, maar vonden tot hun verbijstering wel iemand die mogelijk door verraad verantwoordelijk zou kunnen zijn voor dat dramatische einde. Die “verdachte erbij”, zoals dit in de biografie“Bep, Voskuijl, het zwijgen voorbij” is te lezen, bleek de zus van zijn eigen moeder te zijn. Het was voor Joop ongetwijfeld verre van een evidentie om dit op te schrijven, maar boven alles wilde hij dat de waarheid zou zegevieren. En wat een invloed heeft dit gehad op het leven van Bep en dat van haar gezin tijdens de onderduik alsook daarna.

Ik heb het boek met veel interesse en stijgende verbazing gelezen. Maar, met nog meer verbazing kwam me ter ore dat het verhaal verboden literatuur was geworden. Vanwaar die censuur? Zijn sommigen bang voor de waarheid omdat ze indruist tegen de verhalen die al tientallen jaren voor waar worden aangenomen?...

  

© 2017 Hanneke Tinor-CentiLiterair agent, boekmarketeer en recensent bij HT-C Communicatie en Marketing.

 

… ‘Bep Voskuijl, het zwijgen voorbij’ is een integere biografie die recht doet aan het leven,

het karakter en de rol van de helpster wier bijdrage tot nu toe onderbelicht bleef. Het boek is een welverdiende ode aan een jonge vrouw die zich inzet voor de veiligheid en verzorging van haar medemens. Bovendien voegt het een nieuwe, verrassende naam toe aan de lijst van mogelijke verraders van de onderduikers.

 

… ‘Het zwijgen voorbij’ is in mijn ogen een uiterst waardevolle aanvulling op het dagboek van Anne Frank en andere publicaties …

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beperkt en toch genieten - by Hanneke Tinor-Centi

In ‘Beperkt en toch genieten’ toont Claessens overduidel...
Meer weergeven

Beperkt en toch genieten - by Hanneke Tinor-Centi
In ‘Beperkt en toch genieten’ toont Claessens overduidelijk, vanuit zijn eigen ervaring, aan dat het heel goed mogelijk is om, met een beperking, toch van het leven te genieten. Hij vertelt in dit tweede boek over een verzorgde groepsreis…
HANNEKETINORCENTI.NL

In ‘Beperkt en toch genieten’ toont Claessens overduidelijk, vanuit zijn eigen ervaring, aan dat het heel goed mogelijk is om, met een beperking, toch van het leven te genieten. Hij vertelt in dit tweede boek over een verzorgde groepsreis…
HANNEKETINORCENTI.NL

Namens: Volg het kompas in de hand van God en Gratis Boek Promoten website & Facebook .Een zeer gewaardeerde collega auteur heeft deze mooie recentie en dag gehad dankzij zijn boek vermeldingen op de website en het Facebook van "GratisBoekPromoten" Gefeliciteerd  auteur Frans Claessens.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Een kleine nabeschouwing:

 

Veel website hebben dit mooie verhaal over deze bijzondere dag spontaan overgenomen. Het gevolg hiervan was weer dat er meer pers acties gaan volgen (i.v.m.) contacten en contacten kan ik hier weinig over vermelde), ook de voorverkoop van dit boek is  direct los gekomen. Dit is ontstaan uit een topboek advertentie met een bijdrage van slechts € 20,00 voor één boek voor een heel jaar!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------